^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

nontawatนายนันทวัฒน์  ชัยวิชิต

ผู้อำนวยการโรงเรียน

Login Form

ข้อมูลการเยี่ยมชม

วันนี้ 17
เมื่อวาน28
สัปดาห์นี้ 192
สัปดาห์ที่แล้ว 310
เดือนนี้ 730
เดือนที่แล้ว 1472
รวมทั้งหมด 37609
Your IP122.155.17.210
วันนี้18-08-2018
User Online 0
Guest Online 4

ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม


   ชื่อโรงเรียน                    ทุ่งใหญ่วิทยาคม

   อักษรย่อ                         ท.ว.

   ตราประจำโรงเรียน           พระพรหม

   สีประจำโรงเรียน               ขาว-แดง

   ต้นไม้ประจำโรงเรียน         ต้นส้าน

   คติธรรม                          นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา แสงสว่างใด เสมอด้วยปัญญาไม่มี

   ปรัชญา                           เรียนดี มีคุณธรรม ล้ำเลิศทักษะ รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมประสานชุมชน

   วิสัยทัศน์                         โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม มุ่งพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ธำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย

   อัตลักษณ์                        ลูกขาวแดงใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม โครงงานวิทย์ก้าวหน้า การกีฬาเป็นเลิศ

   เอกลักษณ์                       คารวะครู เชิดชูสถาบัน ผูกพันน้องพี่

   วัฒนธรรมองค์กร              มุ่งผลลัพธ์ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง

   ค่านิยม                           ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นนักเรียน

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีํธรรมราช 80240
โทรศัพท์: 075-368597 อีเมล์ : thungyaiwit@thungyaiwit.ac.th