Login Form  

   

ข้อมูลการเยี่ยมชม  

Please install plugin JVCounter!
   

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าสอบทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 15

    > ระดับช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 - ป.3)  ==> คลิก

    > ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 - ป.6)  ==> คลิก

    > ระดับช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - ม.3)  ==> คลิก

    > ระดับช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 - ม.6)  ==> คลิก

สอบวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563

     ระดับประถมศึกษา สอบเวลา 08.00 - 12.10 น.

    ระดับมัธยมศึกษา สอบเวลา 12.30 - 16.10 น.

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม รับสมัครนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 15

กำหนดการ

  - รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 17 มกราคม 2563 ณ ห้องวิชาการ อาคาร 1

  - สอบวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563

  - ระดับประถม สอบเวลา 08.00 น. – 12.10 น.

  - ระดับมัธยมศึกษา สอบเวลา 12.30 น. – 16.10 น.

     - ประกาศผล วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ทางเว็บไซต์ http://www.thungyaiwit.ac.th

ดาวน์โหลดใบสมัคร --> คลิก 

ด้วยโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม มีความประสงค์ต้องการรับสมัครครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ --> คลิกรายละเอียด 

ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2562


รับสมัคร ม.1 และ ม.4 รอบที่ 2 

รับสมัคร วันที่ 3-5 เมษายน พ.ศ. 2561

ณ ห้องวิชาการ อาคาร 1 ชั้น 2 เวลา 09.00 - 15.00 น.

สอบคัดเลือก วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ อาคาร 1 ชั้น 3 เวลา 08.40 - 14.30 น.

ประกาศผลสอบ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2561

มอบตัว ม.1 วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 น.

มอบตัว ม.4 วันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 08.00 น.

 

   
   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

nontawat
นายนันทวัฒน์  ชัยวิชิต

   
© ALLROUNDER3