Login Form  

   

ข้อมูลการเยี่ยมชม  

Please install plugin JVCounter!
   

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง

เอกสารแผนปฎิบัติการประจำปีการศึกษา 2561     ==>  คลิก

 

ประกาศผลการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการ ครั้งที่ 14

ประกาศผลการสอบ  [ update ]

       >> ช่วงชั้นที่ 1 ระดับชั้น ป.1 - ป.3

       >> ช่วงชั้นที่ 2 ระดับชั้น ป.4 - ป.6

       >> ช่วงชั้นที่ 3 ระดับชั้น ม.1 - ม.3 

       >> ช่วงชั้นที่ 4 ระดับชั้น ม.4 - ม.6  

วันพุธที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 น. - 13.00 น.

หน่วยกาชาดสิรินธร อ.ทุ่งสงมาขอรับบริจาคโลิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย ณ ห้องจามจุรี (อาคาร 3)

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบและบริจาคโลหิต

   
   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

nontawat
นายนันทวัฒน์  ชัยวิชิต

   
© ALLROUNDER3