Login Form  

   

ข้อมูลการเยี่ยมชม  

Please install plugin JVCounter!
   

ปิดระบบการสมัครประจำปีการศึกษา 2564

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ม.1 ห้องเรียนพิเศษ ==> คลิก

 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ม.1 ห้องเรียนปกติ ==> คลิก

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ม.4 ==> คลิก

โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ ห้องสอบ กำหนดการสอบ

วันที่ 4 พฤษภาคม 2564

   
   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

nontawat
นายนันทวัฒน์  ชัยวิชิต

   
© ALLROUNDER3