Login Form  

   

ข้อมูลการเยี่ยมชม  

Please install plugin JVCounter!
   

โรงเรียนปิดกรณีพิเศษ 

โรงเรียนปิดชั่วคราวด้วยเหตุอุทกภัย ในวันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2563

เปิดเรียนตามปกติวันจันทร์ ที่ 7 ธันวาคม 2563

 

   
   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

nontawat
นายนันทวัฒน์  ชัยวิชิต

   
© ALLROUNDER3