Login Form  

   

ข้อมูลการเยี่ยมชม  

Please install plugin JVCounter!
   

โรงเรียนทุ่งใหญ่ขอแจ้งการใช้ห้องเรียนประจำ

สำหรับให้นักเรียนนั่งเรียนประจำพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังนี้

   
   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

nontawat
นายนันทวัฒน์  ชัยวิชิต

   
© ALLROUNDER3