Login Form  

   

ข้อมูลการเยี่ยมชม  

Please install plugin JVCounter!
   

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  <<คลิก>>

หมายเหตุ 

   >> นักเรียนที่ไม่ผ่านการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ SMEP สามารถสมัครสอบรอบทั่วไป ระหว่างวันที่ 21-25 มีนาคม 2563

 

   
   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

nontawat
นายนันทวัฒน์  ชัยวิชิต

   
© ALLROUNDER3