Login Form  

   

ข้อมูลการเยี่ยมชม  

Please install plugin JVCounter!
   

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าสอบทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 15

    > ระดับช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 - ป.3)  ==> คลิก

    > ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 - ป.6)  ==> คลิก

    > ระดับช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - ม.3)  ==> คลิก

    > ระดับช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 - ม.6)  ==> คลิก

สอบวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563

     ระดับประถมศึกษา สอบเวลา 08.00 - 12.10 น.

    ระดับมัธยมศึกษา สอบเวลา 12.30 - 16.10 น.

   
   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

nontawat
นายนันทวัฒน์  ชัยวิชิต

   
© ALLROUNDER3