Login Form  

   

ข้อมูลการเยี่ยมชม  

Please install plugin JVCounter!
   

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม รับสมัครนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 15

กำหนดการ

  - รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 17 มกราคม 2563 ณ ห้องวิชาการ อาคาร 1

  - สอบวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563

  - ระดับประถม สอบเวลา 08.00 น. – 12.10 น.

  - ระดับมัธยมศึกษา สอบเวลา 12.30 น. – 16.10 น.

     - ประกาศผล วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ทางเว็บไซต์ http://www.thungyaiwit.ac.th

ดาวน์โหลดใบสมัคร --> คลิก 

   
   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

nontawat
นายนันทวัฒน์  ชัยวิชิต

   
© ALLROUNDER3