Login Form  

   

ข้อมูลการเยี่ยมชม  

Please install plugin JVCounter!
   

การเปิดเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 / 2561


 

ปิดเรียนวันศุกร์ที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561

     > เข้าแถวเคารพธงชาติ เวลา 07.45 น.

 

   
   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

nontawat
นายนันทวัฒน์  ชัยวิชิต

   
© ALLROUNDER3