Login Form  

   

ข้อมูลการเยี่ยมชม  

Please install plugin JVCounter!
   

รับสมัคร ม.1 และ ม.4 รอบที่ 2 

รับสมัคร วันที่ 3-5 เมษายน พ.ศ. 2561

ณ ห้องวิชาการ อาคาร 1 ชั้น 2 เวลา 09.00 - 15.00 น.

สอบคัดเลือก วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ อาคาร 1 ชั้น 3 เวลา 08.40 - 14.30 น.

ประกาศผลสอบ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2561

มอบตัว ม.1 วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 น.

มอบตัว ม.4 วันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 08.00 น.

 

   
   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

nontawat
นายนันทวัฒน์  ชัยวิชิต

   
© ALLROUNDER3