Login Form  

   

ข้อมูลการเยี่ยมชม  

Please install plugin JVCounter!
   

ผลการแข่งขันงานมัธยมศึกษาครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560

ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ, โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช, โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560


** สรุปเหรียญรางวัลของโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม **

>> คลิก ดูรายละเอียดผลการแข่งขันแต่ละรายการเพิ่มเติม...

** สรุปผลการจัดอันดับของโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม ** (ลำดับที่ 11 จากทั้งหมด 83 โรงเรียน)

>>คลิก ดูรายละเอียดการจัดอันดับในภาพรวมและแยกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม...

   
   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

nontawat
นายนันทวัฒน์  ชัยวิชิต

   
© ALLROUNDER3