Login Form  

   

ข้อมูลการเยี่ยมชม  

Please install plugin JVCounter!
   

ปฎิทินการปฎิบัติงานของฝ่ายวิชาการ

ลำดับ กิจกรรม วันที่ หมายเหตุ
1 ประกาศผลนักเรียนทุกระดับชั้น 14 มี.ค. 2560 ครูที่ปรึกษา / งานทะเบียน
2

สอบแก้ตัวครั้งที่ 1

14 - 17 มี.ค. 2560 ครูผู้สอน / ฝ่ายวัดผล
3

สอบแก้ตัวครั้งที่ 2

20 - 24 มี.ค. 2560 ครูผู้สอน / ฝ่ายวัดผล
4

ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3 และ ม.6 

ที่จะจบรอบแรก

25 มี.ค. 2560 ฝ่ายวัดผล/งานทะเบียน
5

รับสมัครนักเรียนใหม่

27 - 30 มี.ค. 2560  คำสั่งโรงเรียน

หมายเหตุ      คลิก --> ปฎิทินเพิ่มเติม...

                      คลิก --> เข้าสู่ระบบบันทึกผลการเรียน ออนไลน์ SGS

   
   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

nontawat
นายนันทวัฒน์  ชัยวิชิต

   
© ALLROUNDER3